سرخط خبرها

RS232 و آی سی MAX232

در پست قبلی به توضیحی درباره پروتکل سریال پرداختیم و اکنون می خواهیم یکی از موارد استفاده آن که RS232می باشد ،بپردازیم.

قبلا آموختیم که اگر ولتاژی بین صفر تا 8/. ولت باشد از آن به عنوان صفر منطقی و اگر بین 3 تا 5 ولت باشداز آن به عنوان یک منطقی یاد می شود.چون RS232 قبل از TTLاستاندارد شد ، سطوح ولتاژ منطقی آن با TTL متفاوت است.در RS232 (که پورت سریال کامپیوتر،پورت COM،نمونه ای از کاربرد آن است.) ولتاژی بین 3- ولت تا 12- ولت به عنوان یک و ولتاژی بین 3+ ولت تا 12+ ولت به عنوان صفر منطقی در نظر گرفته می شود.

پورت سریال کامپیوتر:

اگر به پشت برد اصلی کامپیوتر خود نگاه کنید ،یک پورت با 9 پایه مانند شکل زیر می بینید که به پورت سریال ،پورت COM یا در اصطلاح فنی به پورت DB9معروف است.

پورتCOM
پورتCOM

چون معمولا تراشه هایی با استاندارد TTLبه پورت سریال کامپیوتر متصل می شود(مانند میکروکنترلر ها) به تراشه هایی نیاز داریم که ولتاژهای RS232 را به TTLو بالعکس تبدیل کند.این تراشه ها line driver نامیده می شوند که max232 و max233 نمونه ای از آن هستند.

آی سی max232:

آی سی max232 دارای 16 پایه است.این آی سی دارای 4ورودی و 4 خروجی می باشد.در واقع این قطعه سطوح ولتاژ منطقی قابل فهم برای پروتکل RS232 و میکروکنرلرها را به هم تبدیل می کند و هم نقش ایزوله کننده را داراست.

MAX232
MAX232

مدار داخل این آی سی در شکل زیر آمده است:

مدار داخلی MAX232
مدار داخلی MAX232

پایه های C در این قطعه باید به خازن متصل شوند.خازن هایی که به این آی سی وصل می شوند، می توانند دارای مقادیری بین 1تا 22 میکروفاراد داشته باشند.کار اصلی این قطعه ایجاد سطح سیگنال قابل فهم بین کامپیوتر و (RS232) و میکروکنترلر می باشد.در استاندارد RS232سطح ولتاژ 3تا 12 ولت نمایانگر صفر منطقی و همچنین 3-تا 12- ولت نمایانگر یک منطقی می باشد.این تبدیل ها توسط خازن هایی که به این آی سی متصل است ،انجام می شود.

مشخصات اصلی آی سی MAX 232:

  • صرفه جویی در فضای برد
  • حذف نیاز به منبع تغذیه 12و 12-ولت
  • دارای خازن های یکپارچه
  • صرفه جویی در میزان انرژی
  • نیاز به توان 5 میکرو وات در حالت خاموشی
  • مبدل سطح ولتاژ

پاسخ دهید