سرخط خبرها
خانه » مجله » مجله فارسی

مجله فارسی

مجله الکترونیک Circuit Cellar نسخه جولای ۲۰۰۹

circuit-cellar-july-2009

در این قسمت مجله معروف و معتبر الکترونیک CircuitCellar(cc) مربوط به ماه جولای ۲۰۰۹ را جهت دانلود برای شما قرار داده ایم. تعداد صفحات این مجله ۹۱ صفحه میباشد وحجم آن ۱۳٫۵ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکترونیک nuts and volts نسخه جون ۲۰۰۹

nuts_volts_june_2009

در این قسمت مجله معروف و معتبر الکترونیک nuts and volts مربوط به ماه جون ۲۰۰۹ را جهت دانلود برای شما قرار داده ایم. تعداد صفحات این مجله ۸۴ صفحه میباشد وحجم آن ۱۴٫۱ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکتور – جون ۲۰۰۹

ele-2009-6

در این قسمت مجله معروف ومعتبر الکتور نسخه مربوط به ماه  جون ۲۰۰۹ را برای دانلود قرار داده ایم. تعداد صفحات این نسخه ۸۸ صفحه میباشد وحجم ان ۱۵٫۳ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکترونیک EPE نسخه می ۲۰۰۹

1240260037_pic_id13070

در این قسمت مجله معروف و معتبر الکترونیک Everyday Practical Electronics(EPE) مربوط به ماه می ۲۰۰۹ را جهت دانلود برای شما قرار داده ایم. تعداد صفحات این مجله ۷۷ صفحه میباشد وحجم آن۱۲٫۶ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکترونیک EPE نسخه آپریل ۲۰۰۹

1_pic_id17008

در این قسمت مجله معروف و معتبر الکترونیک Everyday Practical Electronics(EPE) مربوط به ماه آپریل ۲۰۰۹ را جهت دانلود برای شما قرار داده ایم. تعداد صفحات این مجله ۷۴ صفحه میباشد وحجم آن ۱۲٫۳ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکتور – می ۲۰۰۹

elektor-electronics-may2009

در این قسمت مجله معروف ومعتبر الکتور نسخه مربوط به ماه  می ۲۰۰۹ را برای دانلود قرار داده ایم. تعداد صفحات این نسخه ۸۸ صفحه میباشد وحجم ان ۱۱٫۸ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکترونیک Circuit Cellar نسخه می ۲۰۰۹

1_pic_id16302

در این قسمت مجله معروف و معتبر الکترونیک CircuitCellar(cc) مربوط به ماه می ۲۰۰۹ را جهت دانلود برای شما قرار داده ایم. تعداد صفحات این مجله ۹۵ صفحه میباشد وحجم آن ۱۵٫۸ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »

مجله الکترونیک servo نسخه می ۲۰۰۹

1_pic_id16132

در این قسمت مجله معروف و معتبر الکترونیک servo مربوط به ماه می ۲۰۰۹ را جهت دانلود برای شما قرار داده ایم. تعداد صفحات این مجله ۸۴ صفحه میباشد وحجم آن ۱۲٫۷ مگابایت میباشد.

ادامه نوشته »